Hmong Public Site|Thursday, July 18, 2019
You are here: Home » Recipes
  • Follow Us!

Recipes

ไก่ หมู สัตว์คู่ชุมชนม้ง

อากาศเริ่มแปรปรวนมากขึ้นทุกปี หลายวันก่อนก็เห็นหนาวอยู่สองวัน จนหลงดีใจคิดว่าคงจะหนาวจริงแล้ว พัดลมที่ฝุ่นเขรอะก็ว่าจะไม่ล้างละ เพราะล้างไปคงไม่ได้ใช้ ที่ไหนได้สองวันผ่านไป ที่หนาวๆ อยู่ก็กลับสู่สภาพอากาศเขตร้อน หรือทุ่งหญ้าเมืองร้อนอีกครั้ง ถ้าอยู่บ้านนอก คงได้หนาวยาวแล้ว วิถีชีวิตดั้งเดิมของม้งเรา ตั้งแต่เกิดจนตายคงหนีไม่พ้นที่จะต้องมีพิธีกรรมต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อมีพิธีกรรมก็ย่อมต้องมีการสังเวยชีวิตเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ (ก็อย่าเพิ่งเถียงเรื่องบาปบุญละกัน) เพราะสัตว์เหล่านั้นคือองค์ประกอบหนึ่งของพิธีกรรมที่ขาดไม่ได้เสียแล้ว เกิด แก่ เจ็บ ตาย กงกรรมกงเกวียนที่หลีกหนีไม่พ้น ไก่ หมู ในชุมชนม้งก็เช่นเดียวกัน หนีไม่พ้นที่จะต้องสังเวยชีวิต ไม่ว่าจะในพิธีกรรม หรือแม้แต่การเลี้ยงรับรองแขก หรือญาติคนสำคัญ ...Full Article